Modul în care ne trăim viața este o alegere personală. Pentru o viață de calitate, alege medierea!

Acasă


Harta blogului:

 • Acasă – sunteți aici și puteți afla: cine sunt, cu ce mă ocup, ce informații și servicii pot să vă ofer;
 • Despre mediere – aici puteți afla ce este medierea, care sunt avantajele dumneavoastră dacă apelați la mediere pentru a vă soluționa disputele/conflictele/litigiile și multe alte informații care ar putea să vă intereseze acum, sau în alte împrejurări;
 • Legislație – aici puteți să vă informați în privința legislației privind medierea;
 • Articole privind medierea – aici găsiți articole/lucruri interesante legate de mediere, publicate pe internet;
 • Răspunsuri pentru cei care au căutat – aici găsiți răspunsurile mele, din perspectiva medierii, la căutările dumneavoastră, cei care ați ajuns pe acest blog, încercând să vă clarificați unele aspecte legate de problemele pe care le aveți;
 • Detalii de contact – aici găsiți datele mele de contact, la care puteți apela cu încredere, oricând aveți nevoie, precum și câteva imagini care vă îndrumă spre locul (hartă amplasare birou) și spațiul (poze birou) unde dumneavoastră puteți beneficia de servicii de mediere.

  

Mediator CĂLINA SORESCU

autorizat de către Consiliul de Mediere prin Hotarârea nr. 1923 din 15.04.2011,

vă oferă servicii de mediere a disputelor/conflictelor în cadrul formei de exercitare a profesiei:

 Călina Sorescu – Birou de Mediator

– înființat în baza prevederilor Legii 192 din 16.05.2006, cu modificarile și completările ulterioare;

– funcționează conform Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 1961/15.04.2011;

– înregistrat în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la poziția 2359;

– are CIF 28542486.

I. Vă puteți adresa biroului de mediator, atunci când:  

1) aveți nevoie de informare/consiliere  (este gratuiă! Găsiți la categoria ”Despre mediere” mai multe detalii);

2) aveți nevoie de mediere într-un conflict/litigiu și vă aflați în una din situațiile de mai jos:

a)   înainte de declanșarea unui proces în instanța de judecată;

b)   după declanșarea unui proces civil în instanța de judecată:

b1) în primă instanță;

b2) în căile de atac;

c)   în timpul executării silite;

 

 

II.   Vă puteți adresa biroului pentru servicii de mediere a conflictelor/litigiilor privind:

 

1) dreptul familiei:

a) neînțelegeri privind căsătoria/continuarea căsătoriei (tip de căsătorie ales, divorț, modul de gestionare a bugetului familiei etc);

b) partaj bunuri;

c) exercitarea drepturilor părintești (program de vizitare);

d) stabilirea domiciliului copiilor (încredințare copii);

e) contribuția părinților la îngrijirea copiilor (pensie întreținere);

f) numele purtat de soți în timpul căsătoriei/după divorț.

2) dreptul comercial:

a) încălcarea/executarea defectuoasă a contractelor de afaceri, de credit bancar etc;

b) recuperarea creanțelor;

c) încălcarea înțelegerilor de colaborare, plată, livrare etc;

d) executarea silită;

e) concurență neloială;

f) orice alt tip de conflict ivit între partenerii de afaceri.

3) dreptul civil:

a) contracte civile: de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat, de întreținere cu uzufruct viager etc;

b) succesiuni (moșteniri);

c) grănițuire (stabilirea limitelor dintre proprietăți);

d) servitute etc.

4) protecția consumatorului – privind încălcarea următoarelor drepturi:

a) libertatea de a lua decizii, la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a vi se impune în contracte clauze care pot favoriza folosirea unor practici abuzive in vânzare, de natură a vă influenţa opţiunea;

b) dreptul de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a preţului sau tarifului, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor;

c) dreptul de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate şi acceptate;

d) dreptul de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;

e) dreptul de a vi se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi;

f) dreptul de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaţi, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului stabilit iniţial este posibilă numai cu acordul consumatorului etc.

5) dreptul proprietății intelectuale:

a) proprietate industrială (brevete invenție, mărci, modele, know-how etc);

b) drepturi de autor.

6) dreptul penal:

a) înainte sau după declanşarea procesului penal;

b) doar în cazul infracţiunilor anume prevăzute de lege (în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală).

Se poate recurge la mediere în orice alte domenii cu privire la drepturile de care părţile pot dispune. 

 

III. OFERTA DE SERVICII A BIRORULUI

CĂLINA SORESCU – BIROU DE MEDIATOR:

 În cadrul biroului puteți beneficia de sevicii de mediere la un înalt grad de profesionalism și competență, într-un cadru placut și relaxat, în condiții de confidențialitate, neutralitate și imparțialitate, cu onorarii negociabile, accesibile clienților.

Apelând la serviciile biroului, beneficiți de:

a)   Informare și consiliere gratuită privind medierea – ce este medierea, scopul și avantajele medierii față de alte metode de soluționare a conflictelor/litigiilor (conciliere, arbitraj, instanța de judecată), efectele medierii, limitele acesteia, rolul mediatorului, valoarea dată de legiuitor acordului de mediere, informațiile necesare ce privesc concret cauza dumneavoastră și orice alte informații necesare pentru a lua o decizie în cunoștină de cauză;

b)  Invitația la mediere – în situația în care procedura se declanșează doar de către una din părțile aflate în conflict/litigiu, mediatorul va face toate demersurile legale, pe care le consideră necesare,  pentru a invita cealaltă parte  la mediere;

c)   Facilitarea comunicării, a dialogului și a negocierilor dintre părți, în scopul realizării obiectivelor urmărite și a intereselor legitime ale acestora;

d)   Sprijinirea părților pe tot parcursul procedurii de mediere pentru găsirea celor mai bune soluții, reciproc avantajoase, de tip câștig-câștig;

e)   Redactarea acordului de mediere, la cererea părților;

f)   Îndrumarea părților cu privire la pașii ce trebuiesc urmați după parcurgerea ședințelor de mediere, în funcție de rezultatul medierii;

g)   Asigurarea asistenței juridice, în situația în care o considerați necesară, prin colaborarea cu birouri notariale locale și cabinete de avocat.  

 

 IV. Onorariul:

 

Conform art. 26 din Legea nr. 192/2006 mediatorului are dreptul, pentru serviciul prestat,  la plata unui onorariu.

Onorariul trebuie să țină cont de natura și obiectul conflictului, trebuie să fie rezonabil și este stabilit de comun acord cu părțile, fiecare dintre acestea participând în mod echitabil la plată, dacă nu stabilesc de comun acord altfel.

Onorariul serviciului de mediere, din cadrul biroului Călina Sorescu – Birou de mediator se stabilește în funcție de durata și complexitatea cazului, de numărul părților aflate în conflict, de timpul necesar pregătirii ședinței de mediere, precum și  de alte costuri ocazionate de activitatea de mediere, necesare pentru realizarea în bune condiții a serviciului de mediere solicitat de către dumneavoastră și se negociază cu părțile.

Onorariul orientativ este:

1) pentru ședința de informare și consiliere nu se percepe onorariu, este GRATUITĂ;

2) în situația medierii unor conflicte al căror obiect este neevaluabil în bani, ședința de mediere (2 ore) 150 lei pentru fiecare parte;

3) în situația medierii unor conflicte al căror obiect este evaluabil în bani, 19% din taxele pe care le-ați achita dacă ați apela la instanță, pentru fiecare parte. 

4) cheltuielile legate de solicitările speciale ale părților, nu sunt cuprinse în onorariu și se vor achita separat (cheltuieli pentru asigurarea altor locații decât cea a biroului de mediere, de transport, de asistență juridică, expertiză, evaluare, translator etc).

Informativ, puteți găsi pe acest site www.tribunalularad.ro/t.php?m=8, calculator pentru taxa judiciară de timbru (valabil pentru orice instanță din țară), pentru cererile evaluabile în bani, adresate instanței de judecată.

ATENȚIE!  Scutiri, reduceri și eșalonări privind plata onorariului:

1)   În perioada 1 septembrie – 30 septembrie, puteți beneficia de plata eșalonată a onorariului, de comun acord cu mediatorul;

2)   Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) din prezenta ordonanță, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu mediatorului și dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare.

 Astfel, beneficiază de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu:

–   persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat;

–   persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

 Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.

 Ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevăzute de art. 6 din aceeași ordonanță.

Onorariul acoperă:

– pregătirea medierii (timpul alocat pentru primirea documentelor și informațiilor preliminare de la părți, pentru studierea cazului, pentru pregătirea procesului verbal și contractului de mediere etc);

– toate informațiile și asistența acordată de mediator în vederea pregătirii părților pentru mediere;

– toate aranjamentele pentru buna desfășurare a medierii, în cadrul biroului de mediere;

– serviciul de mediere propriu-zis, furnizat de un mediator autorizat de Consiliul de mediere;

– redactarea acordului de mediere, la cererea părților;

 Biroul nu este înregistrat în scopuri de TVA.

Apelați cu încredere la serviciile biroului de mediere, consultați-mă înainte sau după ce ați luat decizia de a vă adresa instanței de judecată, INFORMAREA ȘI CONSILIEREA ESTE GRATUITĂ!
Nu pierdeți nimic dacă încercați, lăsați ”temerile” și sunați, trimiteți-mi un e-mail, vizitați-mă la birou, sau lăsați un mesaj e acest blog (nu îl voi face public daca nu doriți acest lucru) și vă voi răspunde cu dragă inimă oricăror întrebări. Nu aveți de unde să știți cum va reacționa cealaltă parte, până când nu încercați.

 Pentru o viață de calitate, alege medierea!

 

Comments on: "Acasă" (3)

 1. Stanciu Daniel said:

  Buna ziua ! Am un frate, caruia in urma dezbaterii sucesiunii dupa tatal nostru, eu, mama si inca doi frati i-am lasat totul(casa, masina, teren), fara a introduce clauze. Cu timpul, au inceput discutiile neplacute…:(…si acum am dori sa punem ceva clauze in favoarea mamei noastre. Se mai poate …si daca da….cum este posibil…?? Va multumesc !

 2. Anonim said:

  Sarut mana,ma numesc Alin sunt din Jud.Arges si vas ruga foarte respectos si din suflet la o intrebare care ar suna astfel:daca ambi parinti traiesc si au doi copii legitimii pot trece totul,sau intro proportie mai mare unuia dintre ei,fara ca ambi copii sa fie prezenti?.As dori sa-mi raspundeti pe concret pe intetelesul meu sau si cu textul,art.,care face referire la aceasta intrebare.Cu stima si mult espect ALIN.

  • Parintii, ca oricare dintre cetateni :), in timpul vietii lor, pot sa dispuna de bunurile pe care le-au dobandit, asa cum doresc ei… adica, in cazul despre care intrebati, ei pot sa-si transfere dreptul de proprietate, integral sau partial, oricarei persoane, chiar si copilului/copiilor, fara a fi necesar acordul sau prezenta copiilor/tuturor copiilor (evident, exceptand cazul in care transferul de proprietate se face catre copil/copii).
   Daca raspunsul meu nu este suficient de concret, sunati-ma si va voi da toate detaliile pe care le cunosc.
   O zi placuta!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: