Modul în care ne trăim viața este o alegere personală. Pentru o viață de calitate, alege medierea!

Dacă vă aflați în situația neplăcută de a renunța la căsnicie și/sau doriți să vă rezolvați aspectele accesorii divorțului [exercițiul drepturilor părintești (programul de vizitare), stabilirea domiciliului copiilor (încredințarea copiilor), contribuția părinților la întreținerea copiilor (pensia de întreținere), numele purtat de soți după divorț], precum și partajul bunurilor, puteți alege:

1.      să vă rezolvați toate aceste probleme de comun acord/amiabil cu partenerul:

                                        a.       fără a cere ajutorul unui profesionist;

                                        b.      cu ajutorul unui mediator;

2.      să vă rezolvați o parte din probleme amiabil (ex: doar divorțul/ partajul/ programul de vizitare etc):

                                        a.       fără a cere ajutorul unui profesionist;

                                        b.      cu ajutorul unui mediator;

3.      să vă rezolvați toate problemele în instanța de judecată:

                                        a.       fără a cere ajutorul unui profesionist;

                                        b.      cu ajutorul unui mediator.

 Dacă alegeți desfacerea căsătoriei și/sau rezolvarea aspectelor accesorii divorțului, a partajului pe cale amiabilă, prin acord, vă felicit și vă invit să vă informați mai jos ce opțiuni aveți.

 Este util de știut că:

I.       pentru desfacerea căsătoriei în situația în care nu aveți copii minori nascuți din căsătorie sau adoptați, vă puteți adresa:

                                       A.    Serviciului de stare civilă al primăriei (art. 381 din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei cu modificările și completările ulterioare);

                                       B.     Notarului public (art. 381 din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei cu modificările și completările ulterioare);

                                        C.    Instanței de judecată (art. 38 din Legea nr. 4/1953 cu modificările și completările ulterioare, art 6131 din Codul de procedura civilă cu modificările și completările ulterioare).

II.    pentru desfacerea căsătoriei în situația în care aveți copii minori nascuți din căsătorie sau adoptați, trebuie să vă adresați Instanței de judecată.

 

I.                   Desfacerea căsătoriei în situația în care nu aveți copii minori

 

 A.    Desfacerea căsătoriei la ofițerul de stare civilă – obținerea certificatului de divorț:

 a.      Dacă ați ajuns la un acord cu partenerul de viață în această privință, fără a cere ajutorul unui profesionist, iată ce veți avea de făcut:

–          se depune o cerere de desfacere a căsătoriei;

–          competent a soluționa această cerere este ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei, sau a ultimei locuințe comune a soților;

–          cererea de divorț se depune de soți împreună;

–          ofițerul de stare civilă înregistrează cererea, acordă un termen de 30 de zile, pentru eventuala retragere a acesteia;

–           după expirarea celor 30 de zile, dacă părțile stăruie în divorț, se verifică consimțământul lor liber și neviciat, iar apoi se eliberează certificatul de divorț, în care nu se face nicio mențiune privind culpa părților;

–          în baza certificatului de divorț, a unei copii certificate, transmisă de către cel care constată desfacerea căsătoriei, ofițerul de stare civilă de la locul unde s-a încheiat căsătoria, va face cuvenita mențiune în actul de căsăstorie;

–          căsătoria se consideră desfăcută, începând cu data eliberării certificatului de divorț.

Atentie! Ofițerul de stare civila nu are compență cu privire la:

–    desfacerea căsătoriei în situatiile în care există copii minori nascuți din căsătorie sau adoptați;

–    partaj;

–    numele purtat de soți după desfacerea casatoriei, atunci cînd nu există acord între părți.

În aceste situații, ofițerul de stare civilă va respinge cererea de divorț și va îndruma părțile către mediere sau/și instanța de judecată.

 b.      MEDIEREA ÎN VEDEREA OBȚINERII DIVORȚULUI LA OFIȚERUL DE STARE CIVILĂ

În situația în care nu reușiți să ajungeți la un acord cu partenerul de viață, în vederea obținerii certificatului de divorț la ofițerul de stare civilă, este util să știți că:

–          vă puteți adresa mediatorului atât înainte cât și după depunerea cererii de divorț (înainte – pentru a putea ajunge la un acord cu partenerul în vederea obținerii divorțului, păstrării numelui avut în timpul căsătoriei, sau pentru continuarea căsătoriei; după – în interiorul termenului de 30 de zile, dacă partenerul/dumneavoastră s-a/v-ati răzgândit în privința divorțului de comun acord, păstrării numelui avut în timpul căsătoriei, doriți/dorește continuarea căsătoriei);

–          puteți solicita o întâlnire unui mediator pentru informare și consiliere, nu vă costă nimic, această etapă este GRATUITĂ, astfel încât, să fiți în măsură să luați o decizie în cunoștință de cauză;

–          la mediator, în prima fază, nu este obligatoriu să vă prezentați împreună cu partenerul, la inițiativa celui care apelează primul la mediere, mediatorul va adresa o invitație celeilalte părți în vederea informării și acceptării medierii – mediatorul poate face și alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părților la mediere;

–          mediatorul are obligația de a depune toate diligențele pentru ca părțile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil;

–          mediatorul are obligația de a fi neutru, imparțial și de a asigura un permanent echilibru între părți;

–          acordul la mediator se poate încheia sub două forme: o înțelegere verbală între părți, sau un înscris sub semnătură privată.

 Vă recomand procedura medierii în această situație, deoarece:

–          este o procedură rapidă și confidențială, nu este un proces public;

–          beneficiați de ajutorul unui profesionist, care vă va sprijinii, pe tot parcursul procedurii, pentru depășirea nomentelor de impas ce intervin în astfel de situații, în negocierea intereselor dumneavoastră legitime;

–          aveți prilejul de a vă înțelege reciproc poziția, de a cunoaște cu adevărat interesele celuilalt, de a vă face cunoscute interesele proprii, de a asculta și a vă fi ascultate argumentele care au dus la această stare;

–          puteți să vă exprimați liber, atât dumneavoastră cât și partenerul, într-o atmosferă civilizată, de dialog, fără a fi obligați să respectați tot felul de proceduri, atmosfera fiind una neprotocolară/informală;

–          prin negociere, cu ajutorul mediatorului, puteți ajunge la un acord, la o soluție care să ofere maxim de satisfacție posibilă fiecărei părți, o soluție de tip câștig-câștig;

–          la mediere nu judecă nimeni, nu ia nimeni decizii în numele părților, decizia aparține acestora, deoarece nimeni nu știe mai bine decât părțile care este soluția cea mai bună pentru ele;

–          acordul realizat prin mediere poate crea premisele unei despărțiri onorabile, precum și a unei relații viitoare civilizate, chiar dacă veți fi divorțați;

–          faceți economie de timp, bani și nervi risipiți, de regulă, cu anii, prin instanțele de judecată;

–          costurile procedurii de mediere, de regulă, sunt incomparabil mai mici decât costurile oricăror alte proceduri de soluționare a conflictelor;

–          după ce ați ajuns la un acord prin mediere, vă puteți adresa ofițerului de stare civilă pentru obținerea certificatului de divorț.

 

B.     Desfacerea căsătoriei la notarul public – obținerea certificatului de divorț.

 a.      Dacă ați ajuns la un acord cu partenerul de viață în această privință, fără a cere ajutorul unui profesionist, iată ce veți avea de făcut:

–          se depune o cerere de desfacere a căsătoriei;

–          competent a soluționa această cerere este notarul public de la locul căsătoriei, sau a ultimei locuințe comune a soților;

–          cererea de divorț se depune de soți împreună;

–          notarul public înregistrează cererea, acordă un termen de 30 de zile, pentru eventuala retragere a acesteia;

–           după expirarea celor 30 de zile, dacă părțile stăruie în divorț, se verifică consimțământul lor liber și neviciat, se eliberează certificatul de divorț, în care nu se face nicio mențiune privind culpa părților;

–          în baza certificatului de divorț, a unei copii certificate, transmisă de către cel care constată desfacerea căsătoriei, ofițerul de stare civilă de la locul unde s-a încheiat căsătoria, va face cuvenita mențiune în actul de căsăstorie;

–          căsătoria se consideră desfăcută, începând cu data eliberării certificatului de divorț.

Atentie! Notarul public nu are compență privind:

–    desfacerea căsătoriei în situatiile în care există copii minori nascuți din căsătorie sau adoptați;

–    partajul, atunci când nu există acord între părți;

–    numele purtat de soți după desfacerea căsătoriei, atunci când nu există acord între părți.

În aceste situații, notarul va respinge cererea de divorț și va îndruma părțile către mediere sau/și instanța de judecată.

 b. MEDIEREA ÎN VEDEREA OBȚINERII DIVORȚULUI LA NOTARUL PUBLIC

În situația în care nu reușiți să ajungeți la un acord cu partenerul de viață, în vederea obținerii certificatului de divorț la notarul public, este util să știți că:

–          vă puteți adresa mediatorului atât înainte cât și după depunerea cererii de divorț (înainte – pentru a putea ajunge la un acord cu partenerul în vederea obținerii divorțului, partajului, păstrării numelui avut în timpul căsătoriei, sau pentru continuarea căsătoriei; după – în interiorul termenului de 30 de zile, dacă partenerul/dumneavoastră s-a/v-ati răzgândit în privința divorțului, sau a partajului, de comun acord, în privința păstrării numelui avut în timpul căsătoriei, doriți/dorește continuarea căsătoriei);

–          puteți să solicitați o întâlnire unui mediator pentru informare și consiliere, nu vă costă nimic, această etapă este GRATUITĂ, astfel încât, să fiți în măsură să luați o decizie în cunoștință de cauză;

–          la mediator, în prima fază, nu este obligatoriu să vă prezentați împreună cu partenerul/cealaltă parte, la inițiativa celui care apelează primul la mediere, mediatorul va adresa o invitație celeilalte părți în vederea informării și acceptării medierii – mediatorul poate face și alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părților la mediere;

–          mediatorul are obligația de a depune toate diligențele pentru ca părțile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil;

–          mediatorul are obligația de a fi neutru, imparțial și de a asigura un permanent echilibru între părți;

–          acordul la mediator se poate încheia sub două forme: o înțelegere verbală între părți, sau un înscris sub semnătură privată.

 Vă recomand procedura medierii în această situație, deoarece:

–          este o procedură rapidă și confidențială, nu este un proces public;

–          beneficiați de ajutorul unui profesionist, care vă va sprijinii, pe tot parcursul procedurii, pentru depășirea nomentelor de impas ce intervin în astfel de situații, în negocierea intereselor dumneavoastră legitime;

–          aveți prilejul de a vă înțelege reciproc poziția, de a cunoaște cu adevărat interesele celuilalt, de a vă face cunoscute interesele proprii, de a asculta și a vă fi ascultate argumentele care au dus la această stare;

–          puteți să vă exprimați liber, atât dumneavoastră cât și partenerul, într-o atmosferă civilizată, de dialog, fără a fi obligați să respectați tot felul de proceduri, atmosfera fiind una neprotocolară/informală;

–          prin negociere, cu ajutorul mediatorului, puteți ajunge la un acord, la o soluție care să ofere maxim de satisfacție posibilă fiecărei părți, o soluție de tip câștig-câștig;

–          la mediere nu judecă nimeni, nu ia nimeni decizii în numele părților, decizia aparține acestora, deoarece nimeni nu știe mai bine decât părțile care este soluția cea mai bună pentru ele;

–          acordul realizat prin mediere poate crea premisele unei despărțiri onorabile, precum și a unei relații viitoare civilizate, chiar dacă veți fi divorțați;

–          faceți economie de timp, bani și nervi risipiți, de regulă, cu anii, prin instanțele de judecată;

–          costurile procedurii de mediere, de regulă, sunt incomparabil mai mici decât costurile oricăror alte proceduri de soluționare a disputelor/conflictelor;

–          după ce ați ajuns la un acord prin mediere, vă puteți adresa notarului public pentru obținerea certificatului de divorț și partajului.

 

 C. Desfacerea căsătoriei (fără copii minori) printr-o hotărâre a instanței de judecată, bazată pe acordul părților.

Citiți mai jos, este similar, exceptând aspectele care se referă la copii.

II. Desfacerea căsătoriei, în situația în care aveți copii minori, nascuți din căsătorie sau adoptați, prin hotărârea instanței de judecată, bazată pe acordul părților.

 a. Dacă ați ajuns la un acord cu partenerul de viață în această privință, fără a cere ajutorul unui profesionist, vă felicit! În această situație, este util să știți că:

–       așa cum arată art. 38 din Codul familiei, cu modificările și comletările ulterioare, soții pot divorța prin acord, indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie, în condițiile în care niciunul dintre aceștia nu sunt puși sub interdicție;

–       competența solutionării cererii de divorț este a judecătoriei ultimului domiciliu comun al soților; dacă soții nu au avut domiciliu comun, sau dacă nici unul dintre soți nu mai locuiesc în circumscripția judecătoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are domiciliul pâratul, iar când pâratul nu are domiciliul în țară, atunci este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are domiciliul reclamantul;

–       conform art 6131 din Codul de procedura civilă, cu modificările și completările ulterioare, cererea pentru desfacere a căsătoriei va fi semnată de ambii soți, iar atunci când este cazul, părțile vor stabili și modalitățile prin care au convenit să soluționeze cererile accesorii divorțului;

–       la primul termen de judecată, instanța va verifica dacă soții stăruie în desfacerea căsătoriei și, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fără a administra probe cu privire la motivele divoțului;

–       în situația în care există copii minori, instanța dispune citarea și ascultarea Autorității Tutelare, care va efectua o anchetă socială (în care se urmăresc obiectivele trasate de către instanța de judecată), la domiciliul actual al copilului și la domiciliul unde ar putea fi dus dacă va fi încredințat soțului care se va muta de la domiciliul comun;

–       în vederea încredințării copiilor, în situația în care există copii minorii care au împlinit varsta de 10 ani, aceștia vor fi ascultați de catre instanța de judecată în camera de consiliu, pentru a se consemna și dorința lor cu privire la stabilirea domiciliului (sună trist, dar vorbim de părintele cu care copii preferă să locuiască);

–       dacă în urma raportului de anchetă socială instanța de judecată constată că nu este încălcat interesul superior al copiilor, aceasta se va pronunța printr-o hotărâre cu privire la divorț și, prin aceeași hotărâre, cu privire la cererile accesorii divorțului, așa cum este învoiala părților, dacă cele cuprinse în învoială nu contravin legii și sunt în interesul superior al copilului;

–       hotararea care se pronunță în condițiile alin. 1, art. 613 este definitivă și irevocabilă în ce priveste divorțul;

–       timpul necesar tuturor acestor proceduri poate fi estimat cu greu, acesta depinzând de factori ca: numărul dosarelor din instanța respectivă, modul în care își gestionează timpul fiecare instanță, resursele de care dispune, disponibilitatea celor de la AT etc. Dar în oricare instanță s-ar întâmpla, acordul părților (chiar și fără un acord de mediere), privind toate aspectele despre care vorbim, cântărește foarte mult la capitolul timp;

–       în situația în care apar probleme/neînțelegeri înainte sau pe parcursul procesului, recomandarea mea este să vă adresați unui mediator pentru a le rezolva cu ajutorul acestuia.

 b. MEDIEREA ÎN VEDEREA OBȚINERII DIVORȚULUI ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ

Divorțul și/sau aspectele accesorii acestuia [exercitiul drepturilor parintesti (programul de vizitare), stabilirea domiciliului copiilor (încredintarea copiilor), contributia parintilor la intretinerea copiilor (pensia de intretinere), numele purtat de soti dupa divort], precum și partajul (odată cu divorțul, separat/după divorț)

 Puteți să vă adresați mediatorului:

1.      Înainte de depunerea cererii  la instanță pentru:

–    a beneficia ajutorul unui profesionist în vederea negocierii intereselor care au dus la neînțelegerile dintre soți și găsirea unei soluții care să perimtă continuarea mariajului;

–    consultanță în vederea divorțului și/sau soluționarea problemelor legate de aspectele accesorii acestuia, precum și partajul (odată cu divorțul, separat/după divorț) de comun acord;

2.      După depunerea cererii la instanță pentru:

–    a beneficia ajutorul unui profesionist în vederea negocierii intereselor care au dus la neînțelegerile dintre soți și găsirea unei soluții care să perimtă continuarea mariajului;

–    consultanță în vederea divorțului și/sau soluționarea problemelor legate de aspectele accesorii acestuia, precum și partajul (odată cu divorțul, separat/după divorț) de comun acord;

–    mediere în vederea divorțului și/sau soluționarea problemelor legate de aspectele accesorii acestuia, precum și partajul (odată cu divorțul, separat/după divorț).

În ambele situații, soții/părțile se pot prezenta împreună la mediator, sau se poate prezenta doar unul dintre aceștia, caz în care, mediatorul va invita cealaltă parte la mediere, prin toate demersurile legale pe care le consideră necesare.

 Iată ce aveți de făcut pentru a obține hotărârea de expedient a instanței de judecată, pentru divorț, aspectele accesorii divorțului, percum și partaj (împreună sau separat oricare dintre problemele amintite)  în baza acordului de mediere:

1)      depuneți cererea la instanța de judecată competentă;

2)      mergeți la mediere, pentru a ajunge la un acord;

3)      depuneți acordul de mediere la instanța de judecată și cereți restituirea taxei judiciare de timbru (3%), dacă aceasta s-a achitat, în cazul partajului.

 

Este util să știți că:

–          așa cum arată art. 38 din Codul familiei, cu modificările și comletările ulterioare, soții pot divorța prin acord, indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie, în condițiile în care niciunul dintre aceștia nu sunt puși sub interdicție;

–          soluționarea cererii de divorț este de competența judecatoriei în circumscripția căreia se afla cel din urmă domiciliu comun al soților. Dacă soții nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecatoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecatoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are domiciliul pârâtul, iar când pâratul nu își are domiciliul în țară, este competentă judecatoria în circumscripția căreia își are domiciliul reclamantul;

–          cererea de divorț se poate depune și numai de către unul dintre soți;

–          acordul de mediere poate fi depus și de unul din soți și odată cu depunerea acordului de medeiere se poate depune și cererea de restituire a taxei de timbru judiciar (3%), dacă aceasta s-a achitat, pentru partaj;

–          instanța, în situația în care există copii minori, va dispune efectuarea anchetei sociale;

–          potrivit legii, instanța de judecată trebuie să ia act de acordul de mediere fără să mai aștepte termenul fixat, deci acordul se poate depune și înainte de termenul pe care l-ați primit;

–          după ce instanța a luat act de acordul de mediere, în funcție de modul în care își gestionează fiecare instanță activitatea, magistratul poate lua act de acordul părților cu mult înainte de termen, chemând părțile în camera de consiliu și soluționând mult mai rapid dosarul;

–          acordul de mediere depus la instanța de judecată va fi inclus în sentința de divorț, acesta practic va alcătui dispozitivul hotărârii pronunțate de catre instanță.

–          hotărârea de divorț pronunțată în baza acordului de mediere este definitivă și irevocabilă.

Vă recomand procedura medierii deoarece:

–          este o procedură rapidă și confidențială, nu este un proces public;

–          beneficiați de ajutorul unui profesionist, care vă va sprijinii, pe tot parcursul procedurii, pentru depășirea nomentelor de impas ce intervin în astfel de situații, în negocierea intereselor dumneavoastră legitime;

–          aveți prilejul de a vă înțelege reciproc poziția, de a cunoaște cu adevărat interesele celuilalt, de a vă face cunoscute interesele proprii, de a asculta și a vă fi ascultate argumentele (nu reproșuri :)) care au dus la această stare;

–          puteți să vă exprimați liber, atât dumneavoastră cât și partenerul, într-o atmosferă civilizată, de dialog, fără a fi obligați să respectați tot felul de proceduri, atmosfera fiind una neprotocolară/informală;

–          prin negociere, cu ajutorul mediatorului, puteți ajunge la un acord, la o soluție care să ofere maxim de satisfacție posibilă fiecărei părți, o soluție de tip câștig-câștig;

–          la mediere nu judecă nimeni, nu ia nimeni decizii în numele părților, decizia aparține acestora, deoarece nimeni nu știe mai bine decât părțile care este soluția cea mai bună pentru ele;

–          acordul realizat prin mediere poate crea premisele unei despărțiri onorabile, precum și a unei relații viitoare civilizate, chiar dacă veți fi divorțați;

 –          puteți ajunge la un acord, stabilind chiar unele detalii, privind stabilirea domiciliului copiilor, programul de vizitare, modul în care veți lua decizii în viitor în privința acestora, modul în care veți contribui fiecare la creșterea și educarea lor (suportul material/bani/îmbrăcăminte etc,  școlile pe care le vor urma, activitățile extrașcolare etc;

–          puteți ajunge la un acord în privința partajului bunurilor, cu sau fără ajutorul expertizei de evaluare a acestora, in primul caz făcând economii considerabile la capitolul bani si timp;

–          mediatorul are obligația de a veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copiilor, astfel că, odată ce părinții ajung la un acord în această privință, procedura în instanță nu mai este decât o formalitate;

–          mediatorul are obligația de a depune toate diligențele pentru ca părțile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil;

–          mediatorul are obligația de a fi neutru, imparțial și de a asigura un permanent echilibru între părți;

–          faceți economie de timp, bani și nervi risipiți, de regulă, cu anii, prin instanțele de judecată;

–          costurile procedurii de mediere, de regulă, sunt incomparabil mai mici decât costurile oricăror alte proceduri de soluționare a disputelor/conflictelor;

–          în cazul partajului, așa cum am arătat și mai sus, la cererea celui interesat, se poate recupera taxa judiciară de timbru, care este 3% din valoarea bunurilor puse în discuție;

–          informarea și consilierea, nu vă costă nimic, este GRATUITĂ.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: